Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar d.d. 23-12-2005. Onder depotnummer 492/2005.

De algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden. Voor het lezen van de voorwaarden heeft u Acrobat Reader nodig.

Download